אאא

בשנים האחרונות עבר ארכיון הכנסת דיגיטציה וארגון מחדש של כל המסמכים והפרוטוקולים מכל הכנסות.

בכלל זה, סודרו גם התמונות שצולמו על-ידי הכנסת לאורך השנים.

לרגל חגיגות השבעים לכנסת, קיבל אתר "כיכר השבת" הצצה מיוחדת לכמה תמונות שנאספו עם השנים.

8/10/1984	יושב ראש הכנסת שלמה הלל והשר הרב משה ניסים והראשון לציון הגר"מ אליהו בטקס שנערך אז במוצאי שמחת תורה
8/10/1984 יושב ראש הכנסת שלמה הלל והשר הרב משה ניסים והראשון לציון הגר"מ אליהו בטקס שנערך אז במוצאי שמחת תורה
1/7/1965	שעור בגמרא בכנסת בסיום הכנסת החמישית
1/7/1965 שעור בגמרא בכנסת בסיום הכנסת החמישית
יום עיון של וועדת העבודה והרווחה לציון 25 שנה לחוק הביטוח הלאומי  חבר כנסת וראש וועדת העבודה והרווחה מנחם פרוש נושא דבריו מול יושבי ומוזמני הכנס
יום עיון של וועדת העבודה והרווחה לציון 25 שנה לחוק הביטוח הלאומי חבר כנסת וראש וועדת העבודה והרווחה מנחם פרוש נושא דבריו מול יושבי ומוזמני הכנס
תפילה מיוחדת בבית הכנסת של הכנסת - ליושב ראש הכנסת היוצא דוב שילנסקי עם הרבנים הראשיים, אברהם שפירא ומרדכי אליהו נוכח גם היושב ראש החדש שבח וייס
תפילה מיוחדת בבית הכנסת של הכנסת - ליושב ראש הכנסת היוצא דוב שילנסקי עם הרבנים הראשיים, אברהם שפירא ומרדכי אליהו נוכח גם היושב ראש החדש שבח וייס
הרב שלום משאש קובע מזוזה בכנסת עם יושב ראש הכנסת דן תיכון
הרב שלום משאש קובע מזוזה בכנסת עם יושב ראש הכנסת דן תיכון
הכנסת הרביעית : (1959)  הח"כים: יעקב כ"ץ, בנימין מינץ, יצחק מאיר לוין, שלמה לורינץ, קלמן כהנא
הכנסת הרביעית : (1959) הח"כים: יעקב כ"ץ, בנימין מינץ, יצחק מאיר לוין, שלמה לורינץ, קלמן כהנא
קביעת מזוזות על ידי הרב הראשי איסר יהודה אונטרמן
קביעת מזוזות על ידי הרב הראשי איסר יהודה אונטרמן
חברי הכנסת שלמה לורינץ, יהודה אברמוביץ' ומנחם פרוש
חברי הכנסת שלמה לורינץ, יהודה אברמוביץ' ומנחם פרוש