אאא

אדמה ושמים - לחן עממי.

אליהו הנביא - לחן וביצוע במקור יובל סלע.

ניגון קרעסטיר - לחן בנצי שטיין, ביצוע במקור בערי וועבר ואהרל'ה סאמעט.

נעימת השיכורים - לחן יוני רועה.