אאא

גדולי הרבנים, ראשי ישיבות, אדמו"רים ואישי ציבור השתתפו בחתונת בן הגאון רבי אליהו אבא שאול, ראש ישיבת "אור לציון", עם בת הדיין הגרב"צ טופיק.

בסידר חופה וקידושין כובד ראש ישיבת פוניבז הגרח"פ ברמן. במהלך השמחה השתתפו הראשל"צ הגרש"מ עמאר, ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן, חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף, האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, ראש ישיבת רכסים הגר"צ סופר, ראש ישיבת בית הלוי הגר"א עפג'ין, ראש ישיבת מאור התורה הגר"א סלים, האדמו"ר מפינסק קרלין, ראש ישיבת ראשית חכמה הגרב"צ אטון, הגר"ב שמואלי, יו"ר שס ושר הפנים אריה דרעי ועוד רבנים דיינים ואישי ציבור.