אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, נשאל בסוף השבוע על ההתחזקות הדרמטית של יו"ר 'חוסן לישראל' בני גנץ, ומצע המפלגה שלו הכולל תחבורה ציבורית בשבת ונשואי תערובת. 

הגרב"צ נשאל: "קם איש אחד ומבקש לעקור את הדת בארצינו. נישואי הפקר וחילולי שבת, וחילול הכותל המערבי מה יהיה עלינו? הסקרים מראים...".

בתשובה, כתב הפוסק הספרדי: "נבהלת? אריות ענק פי כמה ממנו כבר 70 שנה כאן ניסו לפניו לעשות הכל, והיכן הם היום?

"התורה הולכת ומתפשטת בכל הארץ, צא וראה כמה מרנין את הלב בתי כנסת עמוסים בן פורת יוסף כן ירבו שומרי מצוות, שיעורי תורה בהמונים, ישישים, זקנים, אנשים, נשים, ילדים, תינוקות כולם אומרים שמע ישראל השם אלקינו השם אחד. 
בטח באחד ואל תפחד!".

"מה שהערת על הסקרים", סיים הרב את תשובתו: "זה אולי נכון לשעה אחת בלבד, נער הייתי גם זקנתי ושום "נבואה" לא התקיימה, המתן רק שבוע לפרשת תרומה וראה".