אאא

סידור התפילה הפרטי של הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, בו שפך שיח לפני קונו על פי הכוונות הקדושות של האר"י ז"ל, בעריכת המקובל רבי אשר מרגליות - מחכמי הקלויז בבראדי, אותר.

הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, היה מגדולי צדיקי החסידות. מגיל צעיר הפליא את כולם ברוח קדשו המופלאה ובאגדה החסידית יש אודותיו עשרות סיפורי פלא.

סידור התפילה
סידור התפילה

בדפים שבתחילת הסידור ובסופו, חותמות נכדיו שכיהנו כאדמו"רים, וכן מצורף לספר אישור בכתב יד בן המשפחה מנכדי האדמו"רים הנ"ל בו נרשם: "הריני לאשר בזה שהסידור רבי אשר שנדפס בלעמבערג שנת תקמ"ח שיש בו חותמת של רבי יעקב שלמה ב"ר מרדכי וחותמת בנו ר' מאיר מיוחס לזקני הה"צ הה"ק רבינו ר' מאיר מפרמישלאן זצ"ל זי"ע ועבר אלי בירושה מדור דור".

סידורי התפילה בהם שפכו שיח לפני קונם גדולי החסידות, הנם אחד הפריטים הקרובים ביותר של הצדיק ואחד הפריטים המבוקשים ביותר בין האספנים החסידיים.

בקטלוג החדש של בית המכירות 'אסופה', מוותיקי בתי המכירות הפומביות בארץ, נמצא גם ספר הזהר - דפוס סלאוויטא שהיה שייך לרבי מאיר מפרמישלאן; סידור התפילה של רבי מנחם מנדל מסטריזו'ב בעל 'שובע שמחות' שהיה תלמיד 'החוזה מלובלין' ובעל התפילה של הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב; כתב יד קדשו של רבי חיים ויטאל, חתימת יד קדשו של בעל משנה למלך, קונטרס סגולות נדיר בכתב יד קדשו של החיד"א, ועוד.