אאא

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר התייחס הצהריים (ראשון) לאסון האוטובוס בו נהרגו שתי נשים חרדיות ו-41 נוספים נפצעו ואמר: "האסון בוודאי מלמד שמידת הדין מתוחה; הזהירות בכבוד הזולת צרכה להיות כפולה ומכפולת בימי הבחירות".

בפתח שיעור שמסר בירושלים אמר הגר"ש: "'עת צרה היא ליעקב', האסון הזה בוודאי מלמד שמידת הדין מתוחה, ה' ירחם עלינו, מי יודע אולי יש יותר מדי קטגוריה ודיבורים אחד נגד השני. זה תמיד מתחיל בדיבורים ונגמר בשנאה, הזמנים האלה של ימי הבחירות יש בהם הרבה מתח ואחד מקטרג על השני ולפעמים מגיע גם לשנאה, ה' יצילנו.

"אמרתי תמיד על הפסוק בקהלת 'זכור את בוראך בימי בחורותיך', הכוונה בימי הבחרות בעודך צעיר - תזכור את הבורא. אבל אמר איזה חכם 'בימי בחורותיך' בימי הבחירות. בזמן הבחירות שלא לחשוב שבזמם הבחירות מותר להלבין ולבייש, חס ושלום.

"בכל אופן זה דבר שיש בו לעורר את כולנו על כבוד הקב"ה, ועל כבוד התורה, ועל כבוד איש לרעהו, שנקפיד כל אחד בכבוד השני".

"נרבה בתפילה" הוסיף הגר"ש: "השבוע זה השבוע האחרון של השובב"ים, אני קורא למי שמיכול לקבל על עצמו תענית למחר, כדי להסיר אף וחמה מעם ישראל ולהמתיק את הדינים, והקב"ה יעמוד מכסא דין וישב על כסא רחמים לנהל את עם ישראל בחסד ורחמים.

בסיום דבריו הדגיש הרב את החובה לשמור על כבוד הזולת: "הזהירות בכבוד הזולת שאמרתי צרכה להיות כפולה ומכפולת, היצר הרע מפתה את האדם בימי הבחירות, עם כל זאת צריך לשמור על הכבוד וכבוד ה', ומי שמדבר נגד התורה למחות בהם אבל לא לשנוא אותם ולא לבייש אותם, עד שהקב"ה יחזיר אותם בתשובה".