אאא

קומץ קנאים הגיע בשבוע שעבר להפגין ולמחות ברחוב צפניה בירושלים, מול ביתו של הגאון רבי ברוך סולובייצ'יק, חבר וועדת הרבנים של דגל התורה בעיר ואיש אמונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, בשל השתייכותו ל'דגל' והתמיכה שהעניק לתזכיר חוק הגיוס במסגרת התנהלותו מול 'ועד הישיבות'. 

הקנאים שהגיעו בכדי להציק לגר"ב, וצעקו דברי גנאי לעבר בית ראש ישיבת 'תורת זאב', הופתעו כאשר לפתע זינקו אלמונים - הרכובים על אופנועים - והחלו להכותם, בכדי לפזר את ההמולה מתחת לבית הרב סולובייצי'יק. לידי "כיכר השבת" הגיע תיעוד בלעדי מהאירוע.

במודעות שהפיצו הקיצונים, לאחר ההפגנה, הם חזרו על ההשמצות נגד הגר"ב והתייחסו לתקיפה: "הגיעו שני אופנועים ועליהם ארבע בריונים, זה נראה גויים מרוסיה, ופניהם מכוסות עם קסדות, והחלו להפליא מכות רצח שיש בהם כדי להמית, ואחד המוחים נעשה לו דימום בפרצוף ולשני נפצע כל האזור של הפה".

לדברי הקיצונים: "אחד מהנפצעים ברך 'הגומל' בשם ומלכות כהוראת הרבנים". 

צפו בתיעוד