אאא

בחסידות ויזניץ' קיבלו הבוקר (שני) את הבשורה הקשה עם הסתלקותו של הגאון רבי מאיר צבי גנץ ז"ל, משפיע ומגיד שיעור בישיבת ויז'ניץ. בשבוע האחרון בא לבקרו האדמו"ר ואף ערך לכבודו סעודת ראש חודש אדר א'. 

בשבועות האחרונות אושפז רבי מאיר צבי בביה"ח מעייני הישועה, לאחר שבשנים האחרונות סבל ייסורים קשים ומרים.

בהודעת אבל שפורסמה הבוקר בחסידות נאמר: "בהסתלקותו פנה הודה זיוה והדרה של אחד מדמויות ההוד לבית ויז'ניץ, איש חסיד היה בכל רמ"ח איבריו ושס''ה גידיו, שילב את שלושת עמודי העולם תורה עבודה גמילות חסדים, לצד היותו פה מפיק מרגליות בהתוועדות חסידים ורעים, היה תלמוד חכם גדול וגאון במידות, מקושר בכל לב ונפש לרבוה''ק לבית ויזניץ, ויבלחט''א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מויז'ניץ".

הגר"מ צבי גנץ זצ"ל היה מגדולי המשפיעים וראשי החבורות אצל בעל ה"ישועות משה" זצוק"ל וכן אצל בנו יבלחט"א כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"א.

השאיר אחריו צאצאים זרע ברך ה' הולכים בדרך אבות. הלוויתו תצא מביהמ"ד הגדול ויזניץ, רח' שלמה המלך 18 בני ברק.