אאא

תלמידיו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל, המציינים בימים אלו שנה לפטירתו, נרגשים בעקבות הטשטוש שנמצא בתיבת 'צדיק', בספר התורה האישי שלו, בדיוק שנה לאחר פטירתו הפתאומית. 

כידוע, ספר התורה שכתב ראש הישיבה, נתרם לביהמ"ד 'לב שמואל' בבית שמש, היכן שתלמידו הרב יוסף פטרוב מתפלל מידי שבת.

בשבת האחרונה, בעיצומה של קריאת התורה - פרשת תצוה, השבת בה הסתלק הגר"ש זצ"ל, הבעל קורא הג"ר יהודה לייב רוזנמן, מחותנו של הגראי"ה סולובייציק, שם לב כי האות 'צדיק' בפרשה מטושטשת, ונתכסתה בדיו או ברוק.

הבעל קורא והרב פטרוב החליטו כי הספר צריך תיקון והוא הוחלף. לאחר התפילה, התקיימה בבית המדרש ברית, כשהסנדק היה הגאון רבי נתן קופשיץ, רב הקהילה החרדית בבית שמש.

השנייים דנו עמו בבעיה ההלכתית לאור האות המטושטשת, ואחד הנוכחים ציין כי "הצדיק ר' שמואל זצ"ל התכסה ונסתלק בפרשת תצווה...".

הרב פטרוב ציין כי "היות והספר מהודר ביותר, בשנה שעברה הגר"ש זצ"ל ביקש לקרוא בספר תורה זה את פרשת זכור, ובספר תורה אחר תכנן לקרוא את פרשת תצוה, ונסתלק בלילה, לפני שהספיק לקרוא בתורה, יוצא אם כן כי לפני כשנתיים קרא ראש הישיבה זצ"ל בספר תורה האישי שלו בפעם האחרונה את פרשת תצווה, ואז לא היתה שום בעיה באות צדי"ק". 

הגר"נ קופשיץ שהיה מקורב לגר"ש זצ"ל אמר ש"ברור שיש בכך בזה סימן גדול משמים".