אאא

שני גדולי הזמר השתתפו בסעודת היארצייט ל'נועם אלימלך' וסעודת הודיה לרב מיכאל טייב שהתקיימה בדימול פלטינום.