אאא

לאחר שבת התאחדות מיוחדת בראשות קהל חסידי ותומכי מוסדות ויז'ניץ בעיר דנייפער שבאוקראינה, ביום ראשון לפנות בוקר, יצא האדמו"ר לאחר תפילת שחרית ובליווי החסידים, לחלקו השני של מסע הקודש.

בשעות הבוקר המריאו 2 המטוסים אל העיר ריישא, ומשם המשיכו ליזענסק. בליזענסק המתינו להם ועד הכנסת אורחים בראשות הרב שמחה קרקובסקי, כאשר הם מכוונים את הציבור הרחב לאולמות המיוחדים, שם הכינו להם סעודת הילולא קדישא לכבודו של כ"ק בעל הישועות משה זי"ע.

בשעה 17:00 התחיל מעמד ההוד והתפילה על ציונו של הרה"קאלימלך מליזענסק זיע"א. האדמו"ר הכריז שכל הציבור יכוונו בתפילתם לרפואת כ"ק האדמו"ר מסקולען ומיד לאחר מכן פתחו בתפילה המיוחדת של הרה"ק זי"ע, שאומרים לפני התפילה, ספר רביעי, קפיטל קי"ט, י"ג מידות ו"אזכרה אלוקים ואהמיה בראותי כל עיר על תילה בניה...".

לאחר מכן פתח האדמו"ר בדברים, כשהוא מעורר את הקהל בתשובה ובבכי ותחנונים קרא את דברי קדשו של הרבי ר' אלימלך מליזענסק בפרשת בשלח "ומה הטבה יצא בזה כי יש מחלה בבית ישראל, רבש"ע רפא את חולי ישראל, פקוד כל חשוכי הילדים, ותשפיע שפע פרנסה לכל עמך בית ישראל", והתחיל ניגוני דביקות והתעוררות ושבת קודש, ולאחמ"כ נכנס אל הציון ביחידות להעתיר בתפילה.

בשעה 21:00 נכנס האדמו"ר לטיש יארצייט לרגל יומא דהילולא של אביו הרה"ק בעל הישועות משה מויז'ניץ זי"ע, בשאטר המיוחד שהושכר לשם כך. לאחר ניגוני הקודש פתח האדמו"ר בדברי תורה והנהגות קודש של אביו הק' כבן המתרפק ומתגעגע אל אביו.

בסיום הטיש יצאו החסידים לעבר שדה התעופה בוורשה, בדרכם לארץ הקודש, לאחר ארבעה ימי מסע הקודש גדושים בהוויות ומטענים רוחנייים, כשמצד הנהלת המוסדות לא פסחו על הצד הגשמי כאשר על כל צד ושעל ניכר ההשקעה המרובה הן בלוגיסטיקה והן בסעודות.