https://go.shidur.net/player/testlive.php
אאא

פרויקט 'שבת של שלום' יצא לדרך עם שילוט חוצות ענק ברחבי טבריה, רבבות ערכות שבת מיוחדות, שלושים רבני הידברות שיעניקו תעודות 'שומר שבת' לעסקים בטבריה וימסרו שיעורי תורה בעיר במהלך השבת.

כחלק מהפרויקט, נערך כעת משדר חיזוק מיוחד מאולפן הידברות בטיילת שעל שפת הכנרת. גדולי הרבנים, מרצים ואורחים ב"התרמה" הגדולה בעולם של קבלות טובות להתחזקות בשמירת שבת.

צפו: