אאא

אבל כבד בישיבת המקובלים: בירושלים נפטר המקובל הצדיק רבי אליהו עטייה זצ"ל, ראש ישיבת המקובלים "החיים והשלום", בנו של המקובל הצדיק הרב מרדכי עטייה זצוק"ל.

הרב עטייה, בן 97 בפטירתו, נולד בשנת תרפ"ב בארם צובא שבעיר חלב.

לאחר פטירת אביו בשנת תשל"ח, התמנה רבי אליהו לעמוד בראשות הישיבה, בה הרביץ תורה ויראת שמיים עד יומו האחרון.

תלמידיו מספרים על אדם קדוש וטהור שכל חייו הוקדשו ללימוד ולהרבצת תורה ברבים.

בתקופה האחרונה נחלש מאד, ובשעות הבוקר השיב את נשמתו במעמד 10 מצאצאיו, תוך קבלת עול מלכות שמים.

רבי אליהו זצ"ל הותיר אחריו את בנו רבי מרדכי ואת בנו רבי רפאל חיים, חתנים ונכדים, ונינים רבים.

הלוויתו יצאה הבוקר בשעה 11:30 מבית הספד קהילת ירושלים בהר המנוחות לעבר בית העלמין שם צפוי להיטמן לצד רעייתו ע"ה.