אאא
 בן גביר בבית המשפט, צילום: חיים גולדברג, 'כיכר השבת'

סערה במפלגת הימין המאוחדת: בית המשפט החליט ברוב דעות (כנגד דעתו החולקת של השופט ד' מינץ), שלא לאשר את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21, לפיה מנוע ד"ר עופר כסיף מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-21. משמעות הדברים היא כי ד"ר עופר כסיף יהא מועמד לכנסת בבחירות הקרובות במפלגה הערבית - חד"ש תע"ל.
 
מנגד, בית המשפט החליט ברוב דעות (כנגד דעתו החולקת של השופט נ' סולברג) לקבל בחלקו את ע"ב 1866/19 ולקבוע כי ד"ר מיכאל בן ארי מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-21 ברשימת הימין המאוחדת. כמו כן, החליט בית המשפט פה אחד לדחות את ערעור הבחירות בכל הנוגע להתמודדותו של עו"ד איתמר בן גביר. משמעות הדברים היא, כי ד"ר מיכאל בן ארי מנוע מלהשתתף בבחירות הקרובות לכנסת וכי עו"ד איתמר בן גביר יהא מועמד לכנסת בבחירות הקרובות.
 
בנוסף, בית המשפט החליט פה אחד לדחות את הערעור נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית לאשר את השתתפותה של רשימת חד"ש-תע"ל בבחירות לכנסת ה-21. לפיכך רשאית רשימת חד"ש-תע"ל להשתתף בבחירות הקרובות לכנסת.
 
בית המשפט החליט ברוב דעות (כנגד דעתו החולקת של השופט ד' מינץ) לקבל את ערעורה של רשימת רע"ם-בל"ד ולבטל את החלטתה של ועדת הבחירות המרכזית, לפיה מנועה הרשימה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-21. לפיכך רשאית רשימת רע"ם-בל"ד להשתתף בבחירות הקרובות לכנסת.

עוצמה יהודית תכנס מסיבת עיתונאים בשעה 20:15 במטה המפלגה ברחוב פינס 4 בירושלים כדי להגיב על הפסילה.