אאא

במהלך עריכת השולחן בשעות הערב של פורים דפרזים, ביקש לפתע האדמו"ר מויז'ניץ מהגבאים לחייג אל כמה מחסידיו המתגוררים בחו"ל, המצפים לישועה.

לעיני כל הקהל, שוחח איתם האדמו"ר שחיזקם ועודדם באומרו שנמצא כעת באמצע שולחן הטהור וכל הקהל מכוונים ומתפללים עליהם ובירכם בברכות וישועות במהרה.

לקראת סוף הטיש, הורה האדמו"ר לשיר מניגוני הימים הנוראים, ובבת אחת השתנתה האווירה מפורים לכיפורים. החסידים מתארים כי "פני האדמו"ר הפכו ללהבות אש בבכיות ובתחנונים".

לאחר מיכן פתח בשירת "האטס געפוילט אלעס גוטס", רקד עם המצפים לישועה באמרו "אחרי כזה פורים וכאלה תפילות אני בטוח שיהיה ישועה לכולם, ואני מבטיח להקדוש ב"ה אשר לעת כזאת ולשנה הבאה יהיה ישועות - השמחה אשר היה כאן הפורים יהיה כאין וכאפס על ההודעה והשבח שניתן להקדוש ברוך הוא".

בהמשך הטיש הגישו לאדמו"ר שליט"א את הקוויטלעך של כל הציבור, ולאחר כמה דקות של תפילה חרישית בירך האדמו"ר שליט"א את כל הציבור בכל מילי דמיטב, רפואות וישועות פרנסה ועוד ועוד.

(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)
(צילום: יהושע פרוכטר)