אאא

בג"ץ דחה היום (רביעי), את עתירת התנועה לאיכות השלטון, שדרשה לקבל החלטה בשאלת העמדתו לדין של השר אריה דרעי, לפני הבחירות.

השופטים יצחק עמית, מני מזוז ויעל וילנר, חזרו על ה"הלכה" הידועה בדבר שיקול הדעת הרחב המסור לרשויות התביעה לנהל את ההליך הפלילי.

לצד זאת, מודגש בפסק הדין, כי ישנה חשיבות רבה לכך שהחלטות על הגשת כתבי אישום תתקבלנה בתוך זמן סביר, כאשר השאלה מהו "זמן סביר" תלויה בנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

בהסתמך על האמור בתגובת המדינה, ביהמ"ש קבע כי פרק זמן של שלושה חודשים וחצי, שהוא פרק הזמן שחלף מאז העברת החומרים לפרקליטות ועד הגשת העתירה, אינו חורג ממתחם הסבירות.

בעתירתה טענה התנועה לאיכות השלטון, כי יש צורך להכריע בחקירות דרעי, על מנת לאפשר לציבור להכיר את כל הנתונים לפני ההצבעה בבחירות לכנסת.

בנוסף טענו, כי אי קבלת ההחלטה, מהווה עינוי הדין לשר דרעי, שאינו יודע מה יהיה בעניינו המשפטי. אך כאמור, בג"ץ דחה את העתירה.