אאא

שרידים מרשימים של יישוב יהודי כפרי מימי החשמונאים, נחשפים בחודשים האחרונים בחפירות ארכיאולוגיות של רשות העתיקות לקראת הקמת בית ספר עירוני בשכונת שרפאת שבדרום ירושלים.

באתר התגלו גת גדולה לייצור יין ובה שברים רבים של קנקנים, שובך יונים, בית בד לייצור שמן, מקווה טהרה גדול (שמצטרף למקווה אחר שזוהה במקום בעבר) בורמים ומערות. 

גולת הכותרת בחפירה היא אחוזת קבר מפוארת, שכללה פרוזדור שהוביל לחצר גדולה חצובה בסלע ומוקפת בספסל. בחזית נחצב פתח למערת הקבורה.

כמקובל במערות קבורה יהודיות בימי הבית השני, מערה זו כללה מספר חדרים, ובכתליה נחצבו כוכי קבורה מאורכים שבהן הונחו גופות הנפטרים.

לאחר תיעוד המערה על ידי הארכיאולוגים, היא נאטמה לבקשתם של גורמים רבניים, כדי למנוע חילול עתידי של הקבר.

לדברי יעקב ביליג, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, "נראה שנקברו כאן בני משפחה אמידים או חשובים בתקופה החשמונאית. אחוזת הקבר שימשה לקבורת בני המשפחה במשך כמה דורות, כפי שהיה נהוג בעת ההיא".