אאא

12 יום לבחירות ונראה כי העיסוק בנעשה במערכת הפוליטית לא פוסח על היכלי הישיבות. במהלך ועד שמסר משגיח ישיבת 'אורחות תורה' הגה"צ רבי חזקיהו מישקובסקי, יצא המשגיח למתקפה חריפה נגד מפלגת "כחול לבן" של בני גנץ ויאיר לפיד אותם הוא כינה "מזרע עמלק".

את דבריו פתח המשגיח: "יש לנו כעת מערכת בחירות, אתם יודעים שהרב'ה שלנו לא היה מרשה לדבר על בחירות בישיבה, גם אני לא מתכונן לדבר על פוליטיקה, אבל צריך לדעת שאנו נמצאים כעת במצב שמזכיר לנו את פורים, 'להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים'.

"היום על פי דרך הטבע יש סכנה גדולה שח"ו... יש לנו קבלה מהחפץ חיים, כך כותב הגה"ק ר' אלחנן הי"ד, כך שמענו מהרב'ה שלנו הגאון רבי הלל זקס זצ"ל כי מזרע עמלק יתערב בכלל ישראל והם יהיו ראשי העם".

המשגיח התייחס בשלב זה באופן ישיר לבני גנץ ויאיר לפיד: "יש כעת רשימה של שני אנשים... להשמיד, ככל הגויים בית ישראל, לא שבת, לא שיהיו בני תורה, שום דבר לא, הכל הכל ככל הגויים בית ישראל, ומצהירים את זה בריש גלי ויש להם את כל הסיכויים, כולם יודעים שלא היה באף שנה בחירות קריטיות כמו השנה".

"מה כלל ישראל מבקש?", המשיך המשגיח, "ממה העמלקים האלו מקבלים את הכוח, הם הרי מזרע עמלק, אין ספק, וממה הם מקבלים את הכוח, מ'רפו ידיהם מן התורה', השטן הלך ועשה את זה, שזה יהיה סמוך לסוף זמן, אחרי פורים שנה מעוברת, כעת העמלקים יכולים לחייך, השטן העמלקי מחייך, כלל ישראל מבקש מהבני תורה את השבועיים האלה, קודש קודשים, כל מה שהיה כל השנה שיהיה כאין וכאפס כי ש'הקול קול יעקב' ידי עשו לא שולטות, ושיש רפיון ידים, יש עמלק, ואחרי זה יהיה מאוחר".

לדברי המשגיח, "יש לנו כרגע בקושי שבועיים ואנחנו חורצים גורל, אין שום התחנפויות, התורה שתקבע תחרוץ גורל, זה ידוע שר' אהרן קוטלר היה אומר שהבחירות זה יום דין לדורות השאלה איך כל כלל ישראל תהיה, החילול השם שיהיה אם ח"ו, אין לתאר, זה מאבק נגד בני הישיבות! נגד תורה! כעת צריך להרגיש את ההרגשה של אסתר רק בידים של הקב"ה".

עוד הוסיף המשגיח לתקוף את מפלגת גנץ ולפיד ואמר כי "אין חלום בלהות יותר גדול לכל יהודי, לא רק לבן תורה, מה ששני האלה מחליטים להנהיג את המדינה, תראו או כולו זכאי או חס ושלום כולו"...

המשגיח סיפר בדבריו: "הרה"ג ר' מרדכי קרליץ אמר לי פעם שמרן הרב שך זצוק"ל אמר לו שמה שביום הבחירות למי שצריך אומרים לו ללכת לעבוד זה לא רק לגופו, אלא כללי בחור ישיבה שיודע שהוא חלק מכלל ישראל צריך להיות נושא בעול".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"נבין", אמר המשגיח בסיום דבריו, "היום כל כבוד שמיים מונח על כף המאזניים, כבוד שמים כל הבנין של עם ישראל בארץ ישראל, זה חלום שאנחנו לא יודעים לעכל, והיום רואים את זה שקוף, מפחיד! אחרי זה בחור יצעק לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא יאמר לו, לך לא היה אכפת ממני, אז למה שלי יהיה אכפת ממך, על כבודי לא מחיתם, פתאום אני צריך לשמוע לצעקות שלך??? שבועיים התחננתי אליך, שבועיים! כעת לא משנה מה שהיה עד עכשיו, לא מדברים כעת על מה שיהיה אח"כ, זה... כעת זה שבועיים, ויש לנו רק שני דברים תפילה ותורה, לקום לתפילה בזמן, חייב להיות להתפלל כמה שאפשר, להתחנן לקדוש ברוך הוא, ללמוד בהתמדה רגע רגע, רק תורה, זה בחינה של כלל ישראל, זה שאנחנו לומדים אין לנו ספק שאנחנו לומדים פה טוב, זה נותן כח לרבינו הגדול מרן ראש הישיבה זיע"א, שכל מה שהוא השקיע בחיים לא ילך לאיבוד".

המשגיח הוסיף ואמר כי "מותר לנו גם כן קצת להבין שאנחנו לא ילדים קטנים, ושכלל ישראל תלוי בנו כפשוטו, ושאיך שאנחנו נראה בשבועיים הקרובים כך יראה עם ישראל כולו בארץ ישראל, למשך זמן שאנחנו לא יודעים עד כמה, זה פחד.

"זה מה שהגמ' אומרת בשבת שבהתחלה הבריאה רעדה עד שנרגעה כשאמרו נעשה ונשמע, צריך לדעת שגם אם החלום הבלהות הזה לא יתבצע, כל הנושא של כנסת והכל זה אצלנו זה סוג של מחמת מיאוס, חייבים לעשות, אבל בואו נעשה תפילה".

"ובזכות זה שאנו מתפללים ולומדים, שכבר נזכה לגאולה האמיתית, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל שבמהרה בימינו אמן", חתם המשגיח את דבריו.