אאא

במסגרת כנס הבוגרים ההיסטורי "תפארתך עלינו", התאספו יחד אלפי בוגרי ישיבת "בית מתתיהו", לאירוע ייחודי ויוצא דופן. המעמד התקיים ביום ראשון בערב באולמי סאנסט-הול בבת ים, אשר הוכשרו במשך מספר ימים לקליטת ההמונים שנקבצו מכל רחבי הארץ.

כבר משעות הערב המוקדמות נהרו למקום ע"י מערך הסעות ארצי המוני בוגרים ועימם רבני הישיבה  ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי ברוך ויסבקר.
הנאספים פגשו עם כניסתם בתערוכה ייחודית של מיצגים ותיעודים מרגעי ההוד המשותפים. כאשר גם במסכי האולם הוקרנו קטעי זיכרונות מתקופת בנייתם בבית היוצר הגדול, בעודם מסבים שבת אחים גם יחד למפגש רעים היסטורי.

את האירוע פתח ראש ישיבת היכל יצחק הגאון רבי ישראל לנדא, בוגר הישיבה מדור המייסדים, שהזכיר כי פתיחת הישיבה התקיימה בקריאת פרק תהילים ולאחריו מיד שיעור כללי.
בדבריו עמד כיצד זיכרון בלתי נשכח זה של הקמת הישיבה ברוח זו, קראה כיוון להמשך העמדת ובניית הדורות, כאשר אותה רוח ואותם שורשים של מושגי גדלות בתורה ועמלה מנחים את ראש הישיבה ועמו צוות הרמי"ם, המשגיחים והמשיבים, האמונים והעמלים על הנחלת התורה בישראל.
בקריאה נרגשת פנה אל אחיו ורעיו בוגרי הישיבה ודיבר על המעמסה הרובצת על כתפיו של ראש הישיבה שליט"א, אשר כבר שחו מעומס המטלה ההולכת וכבדה, כאשר הפתרון הנמצא מעבר גדר הינו פתרון שניתן לעמוד בו.

במיצגים שהוקרנו נשאו דברים נרגשים בוגרים רבים משנות הישיבה, ובהם ראש ישיבת מאור יצחק-חמד הגאון רבי מנחם יעקבזון, ראש ישיבת קרית מלך הגאון רבי יעקב קארפ , ומשגיח ישיבת בית דוד הגאון רבי יחיאל גרינבוים . כל אלו ואחרים עמדו על בנייתם לדורות ב"בית מתתיהו", והביעו רצון עז לכינון הישיבה, הקמתה במבנה קבע והורדת הנטל הכבד מעליה.

הרה"ר לישראל הגאון רבי דוד לאו , מבוגרי הישיבה, נשא דברים נלהבים בגודל רוממות המקום בו חוצבו אלפים לדורות, והטעים באזני המשתתפים זיכרונות נצח מחיי הישיבה, אשר חרטה על דגלה ועל נפשות בניה מושגים של דרך לימוד ייחודית, עמקות ואהבת תורה ועמלה. בדבריו הרחיב על מעלת הכרת הטוב אשר נושאים הבוגרים למקום גידול שכזה, אשר החדיר בהם כל זאת ומשפיע על חייהם מידי יום ביומו.

בהתרגשות עצומה קיבל הציבור הגדול את הכרזת המנחה, רב שכונת צהלה בצפון ת"א הרב חיים הורביץ מבוגרי הישיבה, על כניסתו לאולם של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך ויסבקר. בשירת תודה נלהבת לכבוד אחד מגדולי מרביצי התורה ומנחיליה בדורות האחרונים קיבלו את פני רבם הנערץ בריקודים שנשמכו דקות ארוכות. חתנו, ראש ישיבת מאור יצחק-חמד הגאון רבי מנחם יעקבזון נשא דברים נרגשים והדגיש את תרומתו האדירה של ראש הישיבה לבניינו האישי והרוחני של כל תלמיד, בהכוונה ובישרות בעמקות ובהיקף, במשך קרוב לארבעים שנה של הנחלת התורה ללא גבול.

דברי ראש הישיבה הגאון רבי ברוך ויסבקר , פתח לרגעים נדירים אלו את סגור ליבו עת ביקש את עזרת בניו לבל יקרוס חלילה בית היוצר המפואר שתפארתו עליהם. "אני צריך את העזרה שלכם, הישיבה שלנו צריכה את העזרה שלכם. מקירות ליבי אני אומר כי איני יכול יותר לשאת את העול" אמר בהתרגשות לתלמידיו משכבר הימים. "הבניין יעמוד בעז"ה לדורות ויאפשר את קיום הישיבה הלאה, ולכל אחד ואחד יהיה חלק בדבר הגדול הזה".

עת הגיע החלק המעשי, ניתנו מלוא הפרטים על הרקע למגבית החירום ויעדיה. מצגת ייחודית סקרה את אתגרי הקיום של הישיבה, המתמודדת עם קצב גדילה מואץ אשר מביא לצפיפות בלתי נתפסת, כאשר היא מתנהלת כמעט ארבעה עשורים במצב של טלאי על גבי טלאי בתנאי עראי שהפכו לקבע, ובתנאים קשים מנשוא.

נוכח היקפי הצפיפות הבלתי תאומן, היכל בית המדרש השוקק נעשה לאתר בניה מתמשך כדי לאפשר את המציאות הכואבת, המתבטאת בין היתר בגלריות ברזל ופיגומים בתוככי בית המדרש, שהפכו למקום קבע לתלמידים הצעירים הדחוקים איש אל רעהו. בבית המדרש שתחתיהם לומדים הוותיקים יותר, בצפיפות נוראה המאפשרת רק כחצי מטר לכל בחור. הדחקות העצומה ממשיכה גם בתנאי הפנימיות, המהווים את עיקר הנטל הקשה והמיותר. רוב בחורי הישיבה לנים בדירות שכורות באזור, אשר גוררות עלות יקרה של למעלה ממיליון ₪ בשנה.

התיעוד הנרגש הביא את הנתונים ואת סיפורו של ראש הישיבה, המכתת רגליו ומתבזה למען תורה והנחלתה במעגל בלתי נגמר, בעודו משתוקק להשקיע כוחותיו בהעמדת תלמידיו. עוד עלה מהנתונים שנפרסו במלואם ובפירוט, כי במחצית השנה האחרונה נפל דבר בבית היוצר להנחלת התורה, גאוות ומשוש לב כל בן תורה בדורנו. משכורות הצוות והעובדים אינן משולמות, והקריסה המאיימת קמה וניצבה לנגד עיני הישיבה.

התחשיבים המלאים הציגו בבירור כי כל עוד הוצאות השכירות מכבידות כמשקולת על אורך נשימתה של הישיבה, וחייה מתנהלים תוך קרב בלימה נואש להשאיר ולקיים אפשרות עלובה זו, לא יימצא פתרון להתייצבות. לנוכח זאת, אנשי מעש מקרב בוגרי הישיבה וידידיה גיבשו בעמל ובסיוע של אנשי מקצוע מן השורה הראשונה תכנית מקיפה לשיקום הישיבה והעלאתה על הדרך המלך בהקדם האפשרי.

לציבור הנאספים הוצגה התכנית המפורטת, אשר בבסיסה הוחלט ליישם באופן מידי את התכנית להרחבת בית המדרש ועליו בניית חדרי הפנימיה, על השטח הצמוד למקומה כיום, במטרה להפסיק לחלוטין עם תשלומי השכירות, כאשר הקמת המבנה החדש תעניק לראשונה יציבות אמת לישיבה, ותוציא אותה לדרך חדשה של היתכנות קיום פיננסית ותנאי רווח בסיסיים לתלמידיה. בכך העול הבלתי פוסק של אחזקת המקומות השכורים ייעצר, ומכאן ואילך תזכה "בית מתתיהו" לקיום הנדרש והבסיסי לאחר שנות דור של מצוקה והידרדרות חמורה.

עוד עלה כי גובשה בחסדי שמים תכנית השיקום לפרטי פרטים ונבדקו מכלול העלויות. בכוחות אחרונים ובסיוע ועד הבוגרים לבניין הישיבה יצא ראש הישיבה אל ידידים נדיבי לב, והעמיד את תכנית השיקום והקמת המבנה לפתחם. בסייעתא דשמיא מרובה ובמאמץ ניכר, גויסו מספר תורמים, אשר העמידו חצי מעלויות הבניה לטובת הקרן הייעודית שנפתחה למטרה זו, בהתניה שהמסירה בפועל תתבצע לאחר שתוצג היכולת להשלמת הבניה.

על אף שרעיון המגבית עלה כבר לפני קרוב לשמונה חודשים, סירב ראש הישיבה הגר"ב ויסבקר להניע את המהלך בימי זמן חורף מחשש לפגיעה בהתמדת הבחורים, ונלקח הסיכון הכרוך בהמתנה בעוד ההתרמות הגדולות של ההכפלה ממלאות את סדר היום בתקופה האחרונה, וכן הסיכון והקושי הכרוך בקיום המגבית ערב הבחירות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בשלב זה הובאה במלואה הזעקה הנוקבת בפני המוני הבוגרים, בדבר היציאה לציבור עם הקריאה הקריטית, אשר היא מוצא אחרון במבוי הסתום אליו הגיע הבית הגדול והקדוש המפאר את עולם התורה. בוגר הישיבה ור"מ ישיבות שלום רב באשדוד ובינת חיים בב"ב הרב ישראל טרבלסי, הלהיט את האולם בזעקה על תורתו הכבירה של ראש הישיבה שלא יוצאת לאור בגלל טרדתו, על אף שכלל ישראל צריך את שיעוריו הכתובים והנחלתם, והתביעה לסייעו היא כעת עלינו.

מנהל "סמינר לוסטיג" הרב משה לוסטיג, מבוגרי הישיבה, הביא את קולם הסוער של הבוגרים, ועמד על הצורך לגבי שעת הכושר וההזדמנות האמתית להציל מקום תורה חשוב בישראל אשר כשל כוחו נוכח התנאים הקשים, והדגיש כי בהירתמות ובהכרת הטוב של כל אחד ואחד מבני החבורה, יצליח בחסדי שמים המיזם. דברי המרצה לקראת ימי המגבית נשא הרב חיים אהרן סטניצקי והסבר מפורט ניתן מנציג חברת צ'רדי.

נוכח ההזדמנות הכבירה, בני הישיבה לדורותיה נרתמו בהמוניהם בתחושת שליחות, והחלו להביע אחד לאחד את התגייסותם האישית להצלחת מגבית החירום לכינון הישיבה. המנחה הרב הורביץ הקריא את ההתחייבויות תוך המרצת המשתתפים וחיזוק חשיבות הנכונות של כל אחד לתרום ולהתרים, כאשר הבוגרים מעודדים איש את רעהו במחזה נרגש של הוקרה למקום גידולם ובאווירה היסטורית של בניה לדורות.

בתחושת שליחות עילאית ובהרגשה ברורה של גודל השעה, הסתיים המעמד הכביר. ההתייצבות הנחושה של אלפי בני ובוני הבית הגדול למען הקמת "בית מתתיהו", נושאת עמה גם הירתמות מיוחדת של בני ישיבת "מאור יצחק - חמד" לדורותיה, המסתופפים בצלו ונהנים מאורו ותורתו של הגר"ב ויסבקר שליט"א, ואשר פועלים בימים אלו למען כינון מפעל חייו תחת הסיסמה "אחים לטובה - שותפים לבניה".

הפקה: מוטי בוקצ'ין, ברוך פרוינד

עיצוב והדפסות: כל גרף