אאא

המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן סיפר בשיעורו השבועי לפרשת תזריע סיפור המלמד על סגולת שמירת גדרי הצניעות כאשר אדם שהקפיד שלא לקרוא בשמות נשים ניצל מעוקץ של 70 אלף דולר.

"מעשה שמענו ממכירי בעל המעשה, איש יהודי הדר בלייקווד, שנתברך ב'ברכת שמים' מרובה, והוא מנהל משרד גדול העוסק בקנייני נדל"ן, שם עובדות כמה נשים מאנ"ש", סיפר רבי מיילך, "ויהי היום, קיבל היהודי שיחת טלפון מאחת העובדות, כי ברצונה לברר, היות וקיבלה ממנו הודעת אימייל, שבו הוא מורה לה להעביר סכום של 70,000 דולר לחשבון מסוים, והיא מבקשת אישור טלפוני לפני שהיא מבצעת את ההעברה".

המשפיע החסידי סיפר כי אותו יהודי תמה ונשתומם מאחר ומעולם לא שלח הודעה ובקשה כזאת. "עד שנתברר שגנב נוכל פרץ לאימייל שלו, והוא שלח את ההודעה בשמו, הנוכל ידע לכתוב בדיוק כסגנון כתיבתו ככל משפטו וחוקתו", סיפר המשפיע.

הגר"א בידרמן המשיך וסיפר כי "לאחר שנרגע בעל הבית מההלם והבהלה, ולאידך מהשמחה שניצל מ'עוקץ' לא קטן, שאל את העובדת על מה ולמה החליטה לברר אצלו אודות ההעברה, והרי כפי מה שהיה נראה לעיניים, היה נראה שאני בעצמי כתבתי את האימייל ללא כל מקום לספקות.

"השיבה העובדת כי מכיוון שקבעת חוק בל יעבור שבמשרד אין קוראים לנשים בשמם הפרטי - ואילו האימייל הזה נפתח בשמי הפרטי, וזו הטעות היחידה של אותו נוכל, לכן אמרתי שמשהו לא מריח לי טוב וצריך לצלצל לבדוק".