אאא

בכובד ראש ובשותפות אמת: לקראת חג הפסח קיימו שני רבני העיר בני ברק החדשים, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא מ"מ אביו והגאון רבי שבח צבי רוזנבלט, סיור עבודה ראשון בחנויות שונות בעיר.

במהלך הסיור עקבו מקרוב אחר תהליך הכשרת המקומות לפסח כהוראותיהם, ובחנו מקרוב ובצורה מדוקדקת את יישום נהלי הכשרות המחמירים ביותר שהפכו לסממן המובהק של "כשרות הרב לנדא", שקיבלה בשבוע שעבר תוספת כח משמעותית וקונצנזוס רבני מקיר לקיר.

הרבנים שנכנסו לתפקידם לפני ימים ספורים, כבר פועלים בשיתוף פעולה מלא בכל ענייני הכשרות בעיר ומנהלים באחדות היסטורית את מערכת הכשרת אותה הקים הגרמי"ל לנדא זצ"ל.