אאא

כידוע, בליל הסדר יש מצווה לשתות את כוסות היין של ארבע הכוסות ואת מצות המצה בהיסבה. בשנה זו, משווקים בחנויות כריות מפוארות ומיוחדות לקיום מצוה זו בהידור כ"בני מלכים". 

אלא שסוג מסוים של כריות הסבה הביא לשאלה הלכתית ובעקבותיה לאיסור להשתמש בהן משום מלאכת כותב.

בפסק הלכה של הגאון רבי יצחק מרדכי הכהן רובין, רב קהילת בני תורה בשכונת הר נוף בירושלים, הוא דן בכך שלאחרונה משווקים כריות שתפורים עליהם דיסקיות עגולות קטנות המכונות "פייטים" והם צבועים משני עבריהם בצבעים שונים, ועל ידי שמעבירים יד עליהם הם מתהפכים, ומשתנה הצבע הנראה לעיניים.

החשש הוא פעמים שמעבירים את היד על חלק מהדיסקיות יוצרים בזה צורה או אות או מוחקים צורה או אות קיימים, ועלתה שאלה האם יש כאן מלאכת כותב.

הרב רובין אוסר במכתב להשתמש באותן כריות בליל הסדר, ואומר כי "בהזזת הפייטים עלולים להגיע בקל למלאכת כותב, ומוחק בשבת ויום טוב, יש להזהיר גדולים על קטנים שלא לשחק בפייטים בשבת ויום טוב".