אאא

לפני כמה שבועות שהה הרב הצדיק, המשפיע רבי אלימלך בידרמן, בציון הרשב"י במירון, שם ראה אדם חרדי כבן 70, שלוגם כל כמה דקות ממשקה חריף במיוחד.

בירור קצר העלה כי 'השיכור' הלז היה אחד מהבחורים הטובים של ישיבת פוניבז' והמשפיע החסידי בירר את פשר התנהגותו של העילוי הליטאי.

במהלך שיעורו לשבת הגדול, סיפר רבי מיילך כי "בשנות בחרותו למד בישיבת פוניבז' בעיר התורה בני ברק, ובהגיעו לפרק 'האיש מקדש' נתעכבו הדברים עידן ועידנים, עד שלבסוף בא בקשרי שידוכין בשעטומ"צ בגיל מבוגר.

"והנה כבר שבועות לפני זמן החתונה, דיבר איש אחד מבני משפחת הכלה עמה, ובקור רוח שאל אותה בביטול, נו וכי על בחור זה חיכיתם זמן רב כל כך... בכמה מילים ספורות הללו זרע הלה 'ארס' בלב הכלה, עד שהחליטה לבטל את השידוך, לגודל צערו של החתן. נשבר לבו בקרבו לשברי שברים, ארז את מטלטליו, נסע למירון, ומני אז הרי הוא שותה לשכרה זה כחמישים שנה במספר".

"הביטו וראו", אמר המשפיע החסידי לקהל שומעיו, "כוחו של דיבור רע אחד".