אאא

אשת אברך חרדי פנתה לפני מספר חודשים לרבה של רמת אלחנן וחבר 'המועצת', הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ובו היא מבקשת עצה לאחר שבעלה קנה מכשיר מוגן ומאז מצבו הדרדר פלאים. בתגובה, שיגר הרב מכתב מחזק למשפחה.

בשבוע האחרון מפרסם הקובץ "ווי העמודים" כי האישה שיגרה מכתב לרב בו היא מבשרת כי בעלה ניפץ את המכשיר "המוגן" והיא בתגובה חיברה שיר מיוחד כהודיה להשם. 

וכך כותבת האישה: "רצינו להביע הוקרתינו הרבה על המכתב החשוב שהרה"ג כתב לנו לפני כחודש ויותר בענין המכשיר "המוגן". ורצינו לבשר שבחסדי השי"ת יש שכר לפעולתכם. כמה ימים לפני פורים בעלי החליט החלטה נחושה להפסיק להסתכל במכשיר, ותוכנן שבמוצאי פורים יתקיים טקס השבירה במעמד כל המשפחה.

"המעמד היה נשגב ומרגש ביותר, והיה מלווה באמירת פזמונים של יום כיפור, בן המשפחה שנתכבד בנתיצת המכשיר, אמר קודם הנתיצה שאמרו חז"ל שלכן נגזר כליה על עם ישראל בשושן, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ולכאורה הרי הסעודה היתה כשרה בהכשר של מרדכי הצדיק, אלא שלכן נגזר עליהם כליה ש'נהנו', כלומר שהגיעו בדעה של להיות "ככל הגויים בית ישראל", וזה גם סוד המכשיר שלמרות שאולי למראית עין זה 'מאושר' אבל מטרת השטן הוא שלהפכינו להיות מעורבים יחד עם הגויים, וככל הגויים בית ישראל, ואנו צריכים לדעת שמה שטוב לגויים לא טוב לנו.

"ואז העלה את המכשיר המוגן ונפצו, והכריז: 'כן יתנפצו כל מכשירי עם ישראל, גם המאושרים והמסוננים, ולא יהיו עוד למכשול ולפוקה לעם ישראל'".

האישה הוסיפה וכתבה כי "אין מילים בפינו המילים להודות לה' יתברך על חסדו העצום עלינו, ולשלוחיו הנאמנים, ויהי רצון שנזכה בקרוב, למלכות ה' השלימה בתפארתה. המשפחה חיברה שיר לכבוד האבא להוקרה על מעשה הגבורה".

וזהו השיר שחובר לכבוד ניפוץ הנייד:

ויהמו כל מלאכי מרכבה, אופן ושרף שואלים בנדבה / מתחננים לאל בעד שר צבא / אנא פדיום וכופר הבה / זיכרון לפניך בשחק זכור לאברהם ברית עולם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

פזמון: אמר לאברהם אדון שמים, שובו לשלום מלאכי מחניים 

יום זה זכות לבני ירושלים, בו שערי רחמים אנו פותחים / לבריתך שוכן זבול ושבועה, זוכרה לעדה סוערה ונגועה. קבל נא קרבן עולה ביום הוכח / ואמור לציון: ינון ואליה אני שולח.

פזמון: אבא יקר שלנו, אבא עטרת ראשנו

אתה מאור עינינו וחיינו, אושרך הוא אושרנו / דרכך הסלולה היא דרכנו, באורך נהלך לאורך ימינו / כל תורתינו וזכויותינו זכויותיך אבינו מלכנו / גבורתך וניצחונותיך הם תפארתנו / בדמינו נחרת בחותם ליבך, שרצון ה' הוא נר לרגלך.

פזמון: נשמתך היא נשמתנו, כאבך הוא כאבנו, טהרת ליבך היא טהרת ליבנו

לעד ולעולמים ולנצח נצחים, נזכור לך אהבת קדומים / אשר פעלת לנו בכוחות אלומים / מורשת מפוארת לדורותיך הקדושים / וישיב העבודה לדביר ביתך, ותמשיך להנהיג צאן קדשך / פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום, פתח לנו שער

פזמון: פתח פתח פתח, אבינו שלנו פתח

לעת עלות המנחה, ביום הקדוש הוא זכה / באחרית נוסף לסוף העשרה קם והעלהו לנו לעולה ברה / עת שערי רצון להפתח יום אהיה כפי לאל שוטח / זכור נא לו יום ביום הפורים השמח / עוקד והנעקד והמזבח / הכין עצי עולה באון וחיל, ויעקוד את הקרבן כעוקדו איל / ויהי מאור עיניו בתורה יום וליל / עין במר בוכה ולב שמח / דפקו בשערי רחמים לפתוח / קווים לקל וברחמיו לבטוח וקווי ה' יחליפו כח / דרשו בנחלת קל להסתפח.