אאא

ביום כ"א באדר חל יום ההילולא של רבי אלימלך מליז'ענסק, בעל ה"נועם אלימלך", זצוק"ל. זהו יום מסוגל לסגולות רבות כאשר אחת הסגולות היא לספר ביום ההילולה שלושה סיפורים, וזוהי סגולה שיהיו למספר צרכי הפסח הקרוב - בהרחבה.

הסיפורים מדברים בין היתר על אדם עני שלא היה לו כסף לצרכי הפסח, וכן על חייט עני המכונה מושקה שזכה למטבעות זאב רבות שנפלו מהקוף שהפריץ זרק לביתו. 

הרב שמחה סמואלס, מספר בעלון "טיב הקהילה", היוצא מתורתו של הגר"ג רבינוביץ, על מופת טרי שסיפר לו אדם שזכה לראות ישועה מיידית מהסגולה הזו.

וכך סיפר הלה: "חברי התקשר להזכיר לי ביום היארצייט של ר' מיילך זי"ע, לספר את הסיפורים הידועים שמי שמספר אותם מובטח לו שיעשה את הפסח בהרחבה. הוא סיפר את הסיפורים, ומאחר ואני יודע שמצבו הכלכלי אינו פשוט, בקשתי שישתף אותי אחרי פסח כיצד נפל דבר, ולאיזה ישועה זכה בזכות הסיפורים".

המופת התרחש ממקום לא צפוי "עוד לפני ר"ח ניסן התקשר אלי אותו חבר וכך סיפר: קרוב משפחה שלי תכנן להגיע מחו"ל לארץ ישראל לכבוד חג הפסח, אשתי ואני דברנו וחשבנו אולי להזמינם לליל הסדר כדי שיהיה להם אווירת חג כדבעי, למחרת הוצאתי את הטלפון כדי להזמינו אך בדיוק המכשיר צלצל ומאחורי הקו אותו קרוב משפחה.

"עוד לפני שהספקתי להגיד מילה הוא שאל בשם אשתו אם יש מצב שהם יתארחו אצלינו בליל הסדר כדי שיהיה להם אווירת חג, שמחתי מאוד והשבתי לו שבדיוק באתי להזמינו, והוא מיד אמר: 'כל הוצאות החג עלי, אני מעביר לך לחשבון סכום לכיסוי ההוצאות'. הוא לא נתן לי הזדמנות להתנגד ולמחרת כבר היה אצלי בחשבון 10,000 שקל שמספיק לכל הדעות לעשות את הפסח די והותר".