אאא

מסכת בכורות, דף ד' - בעברית:  

 

מסכת בכורות, דף ד' - באידיש: 

 

מסכת בכורות, דף ד' - באנגלית:   

 

מסכת בכורות, דף ד' - בצרפתית:   

 

מסכת בכורות, דף ד' - בספרדית: