אאא

הראשל"צ ורבה של ירושלים הגרש"מ עמאר, ראב"ד ירושלים הגר"ב שרגא, הגר"י רווח ראש מוסדות משכן התורה באלעד וראש המכון למצוות התלויות בארץ הגרש"ז רווח, הגיעו הבוקר (חמישי) לחוף ימה של יפו, שם עלו על אוניה גדולה והפליגו ללב ים.

במשך זמן ההפלגה מסר הגר"ש עמאר שיעור ברמב"ם בהלכות ביעור מעשרות. עם הגעתם ללב ים, עגנה האונייה, ויחד אמרו כולם את נוסח החילול של המטבעות, והשליכו את המטבעות אל הים הגדול ובכך קיימו את מצוות ביעור מעשרות.