אאא

לאחר סכסוך מתמשך ופומבי בין חברי המועצת של הפלג הירושלמי על הנהלת רשת תלמודי התורה 'תפארת יעקב' מיסודו של ראש הישיבה הגר"ש אוירבך זצ"ל, אמש (רביעי) חתמו ראשי הפלג הירושלמי הגאב"ד הגר"צ פרידמן, הגר"א דויטש, הגרב"ש דויטש, והגר"ע אוירבך על מכתב משותף, בו הם מבהירים כי לא יביעו דעתם מכאן ואילך בנושא התלמודי תורה משום "זה גורם לאיבוד אמון הציבור".

עוד בנושא >>

ל'כיכר השבת' נודע כי מי שהביא לסיום המחלוקת הפנימית הוא ראש ישיבת פוניבז' הגר"ש מרקוביץ' שפעל מול הצדדים ובשיתוף הגרב"ש דויטש ששב אתמול לישראל הצליחו לסיים את הסאגה הפומבית, ומכאן ואילך לתקות ראשי הישיבות, הצדדים יגיעו להסכמים שקטים והדיונים לא יתקיימו בפומבי. 

וזהו נוסח המכתב: "מאחר שנתברר על ידי שעירבו את הרבנים שמקובלים על כל הנהגת הציבור, ונוצרה כביכול מחלוקת עקרונית בין הרבנים, וזה גורם לאיבוד אמון הציבור, בזמן שמדובר סך הכל בחילוקי דיעות מקומיים, וקיבלנו מרבותינו הגרא"מ שך והגר"ש אויערבאך זצוק"ל שזהו דבר שיגרום להרס התנועה והדרך שנבנתה במסירות נפש, על כן אני מבקשים בתוקף לא להעביר הוראות בשמם של הרבנים, אלא על הצדדים לשבת ולדון ביניהם, ולהגיע להסכם המקובל על הצדדים, ולזה ינתן אישור של כל הרבנים".

על החתום: הגר"צ פרידמן, הגר"א דויטש, הגרב"ש דויטש, והגר"ע אוירבך.

ל'כיכר השבת' נודע כי עד להקמת תלמוד תורה חדש הילדים שפרשו מהת"ת לומדים בבתי כנסת בירושלים.