אאא

בימת משפט השלום בראשון לציון גזר היום (שני) את דינו של יוסי בן דוד, ראש עיריית יהוד-מונוסון לשעבר, לאחר שהורשע במרמה והפרת אמונים במסגרת הסדר טיעון.

ביהמ"ש גזר על הנאשם 7 חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס בסך 50,000 ש"ח. במסגרת ההסדר, התפטר הנאשם מתפקידו הציבורי כחבר מועצת עיריית יהוד-מונוסון.

לפי כתב האישום המתוקן בו הודה הנאשם, במהלך השנים 2009- 2013, במסגרת תפקידו כראש עיריית יהוד וכיושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יהוד-מונוסון, פעל הנאשם לקדם את ענייניו של חברו אליהו עזרא, קבלן בנייה בעיר, במסגרת פרויקט בניה במתחם מלון אוויה בעיר יהוד, זאת למרות החברות ששררה ביניהם וסיוע כלכלי שהעניק עזרא לנאשם.

כך, במסגרת פעולותיו של הנאשם בעסקת נדל"ן פרטית במרכז יהוד, הכוללת שני בתים ושתי חלקות מקרקעין המיועדות לבניה, העמיד עזרא לבקשת הנאשם ערבות בנקאית ללקיחת הלוואה בסך של כ- 2 מיליון ש"ח, שיועדה להשלמת קניית שני הבתים באותם מקרקעין לטובת הנאשם.

בנוסף, חרף מגעים שונים של הנאשם עם בעלי הזכויות בקרקע לקניית שתי חלקות נוספות באותם מקרקעין המיועדות לבניה, נמכרו אותן חלקות בסופו של יום לעזרא בהתאם לתנאי המכירה שסוכמו עם הנאשם.

בהמשך נמכרו זכויותיו של עזרא במקרקעין לקרובי משפחתו של הנאשם, בתמורה לכ- 1,900,000 ש"ח. עד מועד הפתיחה בחקירה לא הועברו כל התשלומים המוסכמים בחוזה המכירה לעזרא.

בימ"ש קבע כי "בסיס העבירה בה הורשע הנאשם הינו בעמידה בניגוד עניינים מהותי, כאשר מצד אחד קיבל סיוע כלכלי מעזרא ברכישת מקרקעין, ומצד שני פעל, בתפקידו כראש עיר ויו"ר הוועדה המקומית, לקדם תכנית שהוגשה על ידי עזרא לועדה המקומית, בפרוייקט נדל"ן בעיר יהוד".

עוד קבע כי לא ניתן לשלול את האפשרות כי פעולותיו של הנאשם לקידום התכנית באו מתוך אינטרס לקדם את העיר יהוד עליה היה הנאשם מופקד, וכי פעילותו של הנאשם בעניין זה נבעה ממניעים חיוביים. ואולם, אין לכך כל משמעות. הנתונים מלמדים כי כתוצאה מאישור התכנית צפויה היתה לעזרא, חברה הטוב של הנאשם, אשר סייע לו ולבני משפחתו לרכוש נכס נדל"ן, טובת הנאה גדולה ביותר. האיסור על עובד ציבור, במיוחד בדרגתו של הנאשם כראש עיר ויו"ר הוועדה המקומית, להימצא בניגוד עניינים כה חריף- מתבטא כאן במלוא עצמתו".

עוד קבע ביהמ"ש כי לאור המפורט בגזר הדין כי "בשים לב לכלל נסיבות העניין, ההסדר הינו סביר, מאוזן, תואם את האינטרס הציבורי ואין להתערב בו".