אאא

לאחר מאבקים רבים - ב'פלג הירושלמי' מציגים אחדות: בתלמוד תורה 'דרכי שמואל' באלעד נערך הבוקר (שלישי) כינוס חיזוק מיוחד וחלוקת פרסים למצטייני הת"ת במעמד רבני 'הפלג הירושלמי', אשר חלוקים בדעתם באשר לת"ת 'תפארת יעקב' בירושלים.

בשבועות שבין פורים לפסח וכן בימי בין הזמנים, נערך מבצע חיזוק לילדי הת"ת שעם סיומו בימים האחרונים נעתרו הגר"צ פרידמן והגר"א דויטש להשתתף במעמד הוקרה וחיזוק מיוחד לתלמידים.

עם הגיעם לת"ת נכנסו הרבנים לכיתות הת"ת והתרשמו מהילדים כשלאחר הביקור בכיתות נערך מעמד בו השתתפו כל ילדי הת"ת ושם נשאו הרבנים את דבריהם.

לאחר מכן חילק הגר"א דויטש את הפרסים לילדים המצטיינים

כזכור, הגר"צ פרידמן והגר"א דויטש נחלקו ביניהם בסוגיית תלמודי התורה של 'הפלג הירושלמי' בירושלים, מחלוקת שהובילה לפתיחת חיידר נוסף לילדי 'הפלג'.