אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז תוקף ומזהיר את אלו התוקפים את שיטת הלימוד בישיבתו: "

במהלך שיעור שמסר בבני ברק תקף הגר"מ מאזוז: "היום יש אנשים שמקנאים בתלמידי הישיבה שלנו ושונאים אותם, וכמה שיוכלו לדבר רע על הישיבה זו מצוה גדולה בעיניהם. אבל יום אחד יתחרטו על זה, על מי אתה מדבר?! על רבותיך שאתה לא מגיע לקרסוליהם?!

"מה אתה מדבר על הישיבה? מי אתה בכלל?! תפסיקו כל השגעון הזה. אמנם יכול להיות שיש טעות, והרי לכל אחד יש טעות וגם לגדולי עולם".

"אבל לשנוא את הישיבה?!", הוסיף הגר"מ  בזעם: "על כסא רחמים, הקב“ה משלם וישלם להם. לכן שיפסיקו לדבר על הישיבה. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל כל אחד יודע את זה".

את דבריו סיים ראש הישיבה באזהרה: "מי שמדבר על כסא רחמים הקב“ה ייפרע ממנו, ואני לא סולח לאף אחד, אנחנו לא סולחים והישיבה לא סולחת".