אאא

מסכת בכורות, דף ל"ב - בעברית:      

 

מסכת בכורות, דף ל"ב - באידיש:       

 

מסכת בכורות, דף ל"ב - באנגלית:       

 

מסכת בכורות, דף ל"ב - בצרפתית:       

 

מסכת בכורות, דף ל"ב - בספרדית: