אאא

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף השתתף אמש (רביעי)  בהדלקה המרכזית בסמוך לציון אביו מרן פוסק הדור רבינו עובדיה  יוסף זצ"ל וקרא לבני התורה שלא לנסוע למירון: "מרן לא היה מסכים ששום אברך ילך למירון".

במהלך דבריו אמר הגר"י יוסף: "אתם יודעים את דעתו של מרן זצ"ל לא הייתה דעתו נוחה שנוסעים למירון שלוש שעות הלוך שלוש שעות חזור, ושם עוד שלוש שעות, ולמחרת כבר לא מגיעים לכולל, כמאמר המשנה בר"ה: "פשוטה לפניה - פשוטה לאחריה.

"בכולל שלנו 'חזון עובדיה', במשך עשרות שנים מרן לא היה מסכים ששום אברך ילך למירון, מי שיש לו חלאקה לילד שילך לשמעון הצדיק בירושלים, אבל שלא יסע עד מירון, מפני ביטול תורה".

הראש"ל הוסיף: "מי שלא לומד תורה - שיסע, יעשה הילולא, יש מימונה יש הקבלת פני רבו יש כל מיני אירועים, אז מי שלא לומד שיעשה. אך אין כמו אדם שיושב ועוסק בתורה. לכן כשפנו אלי הבחורים הצעירים שנעשה הדלקה פה בירושלים, אמרתי אם זה ימנע מאנשים לנסוע למירון אז אני מוכן".

"טוב שעשו את ההדלקה ליד ציונו של מו"ר אבי מרן זצ"ל גדול הדורות, וכל אחד מגיע לפה ושומע קצת שיקים וקצת דברי תורה, וזה ימנע ממנו לנסוע למירון, אין דבר יותר גדול מלימוד התורה", סיים הגר"י יוסף.