אאא

במעונו של הגר"ש מרקוביץ, ראש ישיבת פוניבז', נערך מעמד 'לחיים' לרגל הוצאת הספר "שאגת אריה", ב' חלקים, במהדורת הגרי"מ דזימיטרובסקי.

מחבר הספר הרב דזימיטרובסקי הראה לגר"ש מרקוביץ כי הדפיס בספר חידושים רבים בשמו.

כידוע, בעל המחבר חיבר את הפירוש הידוע על ספר "קצות החושן" וקיבל את הסכמת ר"י פוניבז' מרן הגרא"מ שך זצ"ל.