אאא

מסכת בכורות, דף ל"ט - בעברית:      

 

מסכת בכורות, דף ל"ט - באידיש:      

 

מסכת בכורות, דף ל"ט - באנגלית:      

 

מסכת בכורות, דף ל"ט - בצרפתית:      

 

מסכת בכורות, דף ל"ט - בספרדית: