אאא

פרסום ראשון ב'כיכר השבת': בעקבות חילולי השבת ופריצת חומות הדת בעיר רמת גן ע"י ראש העיר כרמל שאמה הכהן ולאור הכרזתו על כוונתו להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, יצאו גדולי ישראל הספרים במכתב זעקה ומחאה.

על מכתב המחאה חתמו חברי מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני והגאון רבי ראובן אלבז, והראשונים לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון והגאון רבי שלמה משה עמאר רבה של ירושלים וכן המקובל הגאון רבי דוד בצרי והגאון רבי שלמה בן שמעון.

במכתב, כותבים גדולי הרבנים אל תושבי העיר רמת גן וגבאי בתי הכנסיות בעיר, לשאת תפילה מיוחדת בשעת פתיחת ההיכל לביטול הגזירות ועקירת הדת בעיר.

"לכל תושבי רמת גן ה’ עליהם יחיו", כותבים הרבנים, "עקב הגזירות הקשות לחלל את שבת קדשינו ותפארתנו וברמיסת הדת במאכלי שקצים ורמשים וחילול ה' בעיר רמת גן, והכל בפרהסיא גדולה וביד רמה ביוזמת ראש העיר וחבר מרעיו ה' ירחם, מבקשים אנו מכל גבאי בתי הכנסת שבעיר שהמהלך השבועות הקרובים מידי שבת בשבתו יאמרו הציבור בשעת פתיחת ההיכל, פרק 'שיר למעלות אשא עיני אל ההרים'.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ולאחר מכן יבקשו: 'יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שיתגלגלו רחמיך עלינו, ותבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות, ובפרט ביטול גזירות עקירת הדת ופריצת חומות השבת, וכל הקמים כנגד תורתך הקדושה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם, ושמור על עמך ישראל מכל רע ברוחניות ובגשמיות, ושלח רפואה שלימה לכל חולי עמך, פרנסה טובה, זיווגים הגונים, וזרע קודש בר קיימא לכל המצפים לישועה, אמן כן יהי רצון'".

בהמשך מכתבתם כותבים גדולי ישראל: "כוחנו בפה אומנות אבותינו, ועלינו לזעוק ולהתריע, ולהתחנן לפני הקב”ה להגן עלינו מפני כבוד השבת המחוללת, שזעקתה לא תיפגע ולא תבא רעה ח"ו לא על שומרי השבת ולא על כל הישוב בכלל בארץ הקודש ארמונו של מלך, ועלינו לגלות דעתנו כי אין ידינו במעל הזה, ואנו מתנגדים לזה בכל דעתנו, ואנו חפצים בשבת, ומתענגים על מתנת השבת.

"ובזכות תפלותינו אשר יתקבלו לרצון, נזכה לברכת השבת כי היא מקור הברכה לחיים וברכה ושמירה והגנה ופרנסה טובה וכל טוב, וה' יערה רוח טהרה ממרום להשיב לב בנים על אבות. אנו את שלנו נעשה וה' הטוב ישקיף ממעון קדשו ויברך את עמו ישראל ואת הארץ אשר נתן לנו, אמן".