אאא

מאז תחילת דרכם, החלו מוסדות אור חדש לחשוב בגדול. המפקח החינוכי הראשון, רבי משה חיון זצ"ל, נחשב כאוטוריטה יחידה מסוגה בעולם תלמודי התורה. במשך עשרות שנים הנחה והנהיג אלפי ילדים. בו בחרו ב'אור חדש' להתוות את הדרך. רבי משה הגיע, סלל את הדרכים, יצק את היסודות, הנחיל את התובנות ולאחר שנתיים – נפטר.

אבל הדרך לא קלה. במקום שלא מכירים מושגים מעולם של עיגולי הפינות, גם לא מכירים דרך לרבע את המעגל. ההשקעה כאן בכל תלמיד היא כבירה.

רוחו נשארה עד היום. וכיום נמצאים במוסד טובי המחנכים. הרה"ג רבי שמעון ישראל שליט"א, ראש המוסדות, לא נח ולא שקט עד שהשיג את המיטב שבכוחות החינוך. כך הועמד הגאון רבי שלמה זעפרני שליט"א בראשות הוועדה החינוכית וכל ענייני התלמוד תורה והישיבה עוברים תחת עיניו הפקוחות.

זמן קצר לאחר שנפתח התלמוד תורה ברחוב הקבלן, עבר להתגורר ממולו, מרן רבינו עובדיה יוסף זי"ע. מאז היה התלמוד תורה מקור לנחת עבורו. לא פעם ביקש ממנהלי המוסד לעלות לביתו עם הילדים, לשמוע את תלמודם ולעמוד על התקדמותם.

הצטרפו למפעל האדיר>>

שנים עברו והמקום נעשה צפוף. לראש המוסדות הוצע מגרש בפאתי שכונת הר נוף, ברחוב הרב חי טייב. והוא ענה היטב על הצרכים. רבי שמעון הסתער על המטרה בכל הכוח. במשך שנים ארוכות התרוצץ בין נדיבים ונגידים, אסף דולר אחר דולר והמבנה הוקם בפאר שלא מוכר דוגמתו במקומות אחרים. ששת אלפים מטרים רבועים הבנויים בסטנדרט גבוה. המסדרונות רחבים, הרצפה בוהקת, ההשקעה ניכרת בכל אריח.

והילדים מחזירים אהבה. שיטת החינוך המשקיעה של תלמוד תורה אור חדש מוכיחה את עצמה פעם אחר פעם. ילדים הם עם שיודע להרגיש מי נותן לו מכל הלב, והם מחזירים מכל הלב. על קירות משרדי ההנהלה אפשר לראות מדגם חלקי של מכתבי הוקרה שילדים כתבו באהבה.

הצטרפו למפעל האדיר>>

כנראה שההוכחה למקום מצליח זה השיכפול. לא רק מוסדות נוספים בירושלים נשענים על המרכז הפדגוגי של 'אור חדש', אלא המוסד עצמו שיכפל את עצמו. הורים הפצירו, משפחות ביקשו, ובשכונת קרית יובל הוקם סניף לתלמוד תורה באותם פרמטרים.

בנתונים כאלו, הישיבה הקטנה זה רק עניין של זמן. בשנה האחרונה נפתחה הישיבה לצעירים, על פי אותן אמות המידה של התלמוד תורה. החל מאותה רמה ומעלה. בשנה אחת שונתה מפת הרישום לישיבות, ורבי שמעון עמל בכל כוחו להתאים את המקום לעוד ועוד תלמידים.

הקומפלקס לא גמור. קומות שלמות מחכות לאיכלוס, ועדיין נותר המקום ממתין ומחכה ליד אוהבת, ליד עמך בית ישראל שיתנו את האפשרות לסיים את הבנייה ולהעמיד את המקום למען תלמידי החכמים של הדורות הבאים, כאן יגדלו בני תורה אמיתיים, וכאן אתם נתתם להם את האפשרות הזו!

הצטרפו וטלו חלק במפעל האדיר>>