אאא

במרכז מעייני ישראל בירושלים, נערך השבוע 'מעמד התחזקות דאורייתא - ואסיפת ראשי הכוללים להוראה ולחסידות 'מעייני ישראל - תפארת שמשון' מכל רחבי הארץ, בהשתתפות ובראשות האדמו"רים מבאיאן ומדושינסקיא.

האדמו"רים ישבו בשולחן הכבוד לצד המשפיעים הראשיים, הגרש"ז גופין והגר"מ וווכטר, ראש הכוללים מענדל פוגל, הרב אברהם יוסף לייזרזון ומשפיעי מעייני ישראל, עם כחמישים ראשי הכוללים ברחבי הארץ, בהחזקתו של הנגיד ר' דוד פישר.

מרכז מעייני ישראל, לעידוד לימוד תורת החסידות בקרב הציבור החסידי, מונה היום קהילות מפותחות עם כארבע מאות משפחות בערים החרדיות, בתי כנסת 'היכלי אברהם יצחק', ורשת כוללים להוראה ולחסידות 'חיבת אליהו', 'תפארת שמשון' ו'קרן מרומים' בהם לומדים למעלה משש מאות אברכים 

יצוין כי בחסידות דושינסקיא, יש כולל ללימוד החסידות הפועל כבר כשנה וחצי בהם לומדים עשרות אברכים מצויינים, ובחסידות באיאן יפתחו כעת כולל לחמישים אברכים ללימוד תורת החסידות.