אאא

הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו, נשיא בית הדין הגדול, בברכה מיוחדת לרגל פתיחת השנה החמישית של פינתו הקבועה 'כיכר לשבת', מידי ערב שבת ב'כיכר השבת'.

דבריו המלאים של הרב הראשי הגר"ד לאו:

"שלום וברכה. ארבע שנים חלפו, והנה מתחילה שנה חמישית של קביעות של פעם בשבוע, יכולת של הפצת דברי תורה. המציאות היא שבכיכר מגיעים אליה ממקומות שונים. יש כיכרות עם שתי יציאות, עם ארבע יציאות, אתה מגיע מכיוון אחד לכיכר ויוצא מדרך אחרת, לדרך שלישית ואולי גם יותר. הכיכר גדולה ואז ניתן לצאת למקומות רבים.

והנה כאן, יש כיכר שהיא הכיכר המרכזית ,והכיכר הזאת היא 'כיכר השבת' שיודעת לתת את הדגש לדבר הנכון, לשבת קודש ,לפרשיות השבוע ולדברי התורה שהם מרכזו של העם היהודי והם נמצאים בכיכר ובכל פניות שאתה פונה - אתה פונה תמיד ומגיע אל דברי התורה.

זו זכות שאני מודה על כך, ומזה ארבע שנים מגיע לכאן מידי שבוע, אישי הכהן, ישי כהן, מגיע לכאן ומבקש לשמוע, לקרוא וללמוד דברי תורה ודברי התורה הללו הם מידי שנה מחדשים ומתחדשים ואנחנו במאמץ תמיד לשמוע ממנו מה היה בשנים הקודמות כדי לחדש נקודה נוספת בשבת ובשנה הזאת, וברוך ה', תורתנו גדולה ורחבה מני ים.

זו זכות גדולה שאני מתחיל עכשיו את השנה החמישית, ומתפלל לבורא עולם שאכן תהיינה המילים הנכונות, שתהיינה המילים שדרכן ניתן יהיה לקרב יהודים לעבודת הבורא, ולהבין עוד נקודה מתוך דברי התורה לזכות ללמוד ללמד לשמור ולעשות את דברי תלמוד תורת ה' באהבה.

תודה לאלו שמסייעים, תודה לאלו שמפיצים, וסייעתא דשמייא תלווה את כל הלומדים את הכיכר לשבת".