אאא

בבית טובי העיר בירושלים, נפטר הבוקר (רביעי) הרב שמואל פורת ז"ל.

המנוח נולד וגדל בעיר יאסי שברומניה, ועלה לארץ לאחר ששרד את השואה. ר' שמואל ז"ל היה במשך שנים רבות בעל החנות "נעלי שינפלד" ברחוב רבי עקיבא בבני ברק.

מכריו מספרים על איש צנוע ועוצמתי, שבמשך כל חייו, היה קם לפנות בוקר ולומד שעות רבות את סדר לימודו הקבוע, עד זמן התפילה.

ר' שמואל ז"ל הקים בית של תורה וחסד, בנים וצאצאים תלמידי חכמים ויראי ה'.

חלק מבניו הם ר' מעוז פורת, מנהל האשכול החרדי במחוז דן פ"ת של קופ"ח כללית, והרב יהודה פורת, מנכ"ל חברא קדישא פ"ת.

ההלוויה תתקיים בשעות הקרובות בבית העלמין סגולה בפתח תקווה.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.