אאא

מיכאל לובוביקוב, יו"ר שדולת העליה ב'ליכוד', בראיון באולפן 'ישי ורבינא בכיכר' על היחסים של הרוסים בישראל עם הציבור החרדי, ההסתה של איווט ליברמן והקשר שרקם עם המחנך ר' מוטקה בלוי מבני ברק.

 כותרות הראיון:

האם הציבור הרוסי שונא  ומפחד מהחרדים?

"ליברמן פונה לחלק מציבור העולים שלא מכיר את הציבור החרדי, ומנותק מהמסורת. ליברמן פונה בצורה צינית לחלק מאותו ציבור שיש לו בעיות בקליטה בגיור, המערכת בישראל לא יודעת לתת מענה לציבור הזה, וליברמן פונה אליהם".

"ליברמן מצליח לפנות לחלק מאתו ציבור, חלקם הגדול לא יהודי. הוא מסית אותם נגד הציבור החרדי בשקרים ובסיסמאות. ליברמן מפחיד אותם בדברים שאין קשר למציאות. ליברמן הרגיש שהבייס שלו ברוח לו והחליט לעורר ציבורים אחרים ולהוציא אותם משלוותם.

"ליברמן לא אידיאולוגי. מכיר אנשים שלו ואנשים שקרובים אליו. יש שם הרבה מאוד אנשים שמרגישים מאוד לא נוח עם הקו של ליברמן.

"יש פה הרבה דברים שהם ניצול ציני והסתה. הייתה עצומה של דוברי רוסית נגד ההסתה נגד הציבור החרדי. יש שיח מאוד אינטנסיבי בקרב דוברי הרוסית נגד הסיסמאות האנטישמיות של ליברמן. תסתכלו על איווט כאח שטעה בדרכו. יש מיעוט אנשים שמאמינים לו במסריו נגד הציבור החרדי".

היחסים עם ר' מוטקה בלוי: "יש לי קשר עם הרב מרדכי בלוי יש לו הרבה סגולות והרבה עשייה. ניהלנו הרבה שיחות על המצב שאנחנו מוצאים את עצמנו במריבה על ריק. ואנחנו מנסים לקרב בין הציבור הרוסי לציבור החרדי".