אאא

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגאון רבי מאיר מאזוז יוצא במתקפה חריפה נגד ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה, שהצהיר כי יפעיל תחבורה ציבורית בשבת קודש: "אלף כמוהו יכחדו ויאבדו מן העולם".

במהלך שיערו בבני ברק תקף הגר"מ מאזוז: "ראש עיריית רמת גן כרמל שאמה הכהן, החליט שצריך לחלל שבת. 'כשך חמת המלך', כשך ראשי תיבות כרמל שאמה כהן. ואמר שמי שיחלל שבת יקבל הטבות, ואולי גם יפטרו אותו ממס הכנסה לגמרי... ואנשים נוסעים ועושים את הכל בשבת".

"הוא חושב שעשה דבר גדול", תקף הגר"מ מאזוז, "אבל אמו ואביו והוריו וכל הדורות שמרו שבת בבגדד, אלא שהוא רשע בליעל, וכי אנחנו נפחד ממנו?! אלף כמוהו יכחדו ויאבדו מן העולם, ולא צריך לפחד מהאדם הזה. הוא כמו רון קובי ורון חולדאי - "רון ורון"  - עליהם אמר המשורר בהושענא רבא: 'בזכות אהרון רון ירון'. אבל השם שלו לא רון אלא בכי, 'כשך חמת המלך'".

הרב מאזוז הוסיף ותקף את שאמה: "טיפש מטופש, 'שמה ושערורה נהייתה בארץ'. אבל אני אקריא לו מה שאמר המשורר הלאומי שלהם, שפעם בא לקיבוץ חילוני אחד ,ואמר להם: 'רבותי, אם אדם ילמד שבע חכמות ושבעים לשונות ואינו יודע תורה, הוא לא שווה כלום'. התפלאו: שבעים לשונות ושבע חכמות ולא שוה כלום?!

"אמר להם: 'כאשר גלינו בבית ראשון, עם ישראל היה עם משהו ביד ששמר עליו בגולה, וזה היה תורה נביאים וכתובים וכאשר יצאנו עוד פעם לגלות בבית שני, היתה לנו צידה לדרך, וזה ששה סדרי משנה16 . אבל אם נגלה בפעם השלישית ח"ו, מה נקח איתנו? עגבניות מעין חרוד?!' זה אמר ביאליק".

"לכן שאמה הזה", הוסיף ראש ישיבת 'כסא רחמים': "הוא ילחם הרבה ובסוף ישכב לעפר. אוי לו לבן אדם שחושב שהעולם כולו שלו. פעם חשבו שיעשו מה שירצו, וכביכול 'ניצחנו את בורא עולם'. אתם ניצחתם?! לא עשיתם כלום. כל מי שבא נגד בורא עולם בסוף ישלם באבי אביו. לכן לא להתפעל מהם, כי יום אחד הכל יעבור, למרות שהם משתגעים בזה".