אאא

בית המשפט דחה היום את העתירה שעסקה בסערה בחסידות גור, בעקבות פרשת ה'קעמפ' שהוחלט ליעדו לבנות בלבד, ו'החרם' שהוכרז על העסקן שלא הסכים ליישר ק.

הבוקר (שעון ארה"ב) התקבלה החלטה בבית המשפט לטובת חסידות גור, לפיה צו המניעה שהוגש נגד גור נמחק והקעמפ בשלב זה יהיה רק לבנות.

השופט קבע כי אין מקום לצו המניעה שהוגש כדיון חירום, והציע לעסקן ד. ב. שאם ירצה יוכל בעוד שבועיים לקיים דיון בבית משפט רגיל. 

בית המשפט הוסיף כי על חסידות גור לנמק מדוע לשנות את הפסק הנוכחי, ולפיו הם ישלמו שכירות לעסקן, וזכויות ההפעלה של הקעמפ יהיו שלו.

עוד קבע בית המשפט כי רק עד סוף חודש יולי יכולות בנות החסידות להיות בקעמפ, אך לאחריו הם חייבים לפנות את השטח ולהחזיר אותו במצב שהם קיבלו אותו.

חסידי גור בארה"ב נקראו להגיע בהמוניהם לבית המשפט, כדי לשדר מחאה מול ד.ב., העסקן שהגיש עתירה נגד המהלך - לאחר שכזכור הוא ניהל בעבר את ה'קעמפ' שיועד לבנים, וכעת ניסה לטעון נגד השינוי המהותי שביקשו בגור לחולל.

לקראת הדיון אורגנו אוטובוסים, שיצאו מכל ריכוזי החסידות בארה"ב, ובהודעה מוקלטת שנשלחה לחסידים, נשמע הרב שלמה רוטנברג - מי שמונה ע"י האדמו"ר מגור לעסוק בכל פרשת הקעמפ - כשהוא קורא לכלל החסידים להגיע לדיון.

"חשוב מאד שהציבור כולו, צעירים ומבוגרים, יגיעו לבית המשפט להביע את מחאתם על הפגיעה החמורה בכבוד הרבי", אומר רוטנברג, שבמקביל הכחיש את השמועות שניסו להפיץ גורמים שונים כביכול בוטל הדיון בבית המשפט.