אאא

בית המשפט לענייני משפחה בחדרה חייב השבוע, באופן חריג, את זוג ההורים לחסן את בנם, והוסיף כי באם יסרבו, ניתן יהיה לערב את המשטרה. ההחלטה התקבלה לבקשת היועץ המשפטי לממשלה ומשרד הרווחה.

הסיפור התחיל בכוויה שקיבל פעוט כבן שנה. הרופא המליץ להעניק לו חיסון אנטי טטנוס, אך ההורים סירבו. המקרה דווח ללשכת הבריאות המחוזית, ומשרד הרווחה פנה לבית המשפט.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט נכתב כי קיים הכרח במתן חיסון "נוכח חשש כי פצע הכוויה ממנו סובל הקטין עלול להזדהם בחיידק הטטנוס. נבגי החיידק מצויים בסביבה, בכל מקום, עלולים להיכנס לגוף דרך פצעים מזוהמים או נזק לרקמות כולל כוויה".

"החשש הוא כי חיידק הטטנוס יפעיל רעלן אשר גורם למחלה קשה, המתבטאת בכיווץ קשה וכואב של השרירים עד כדי סכנת מוות עקב שיתוק שרירי הנשימה. קיים סיכוי לתמותה של 18% במקרה של מחלה כאשר החולה מקבל טיפול בבית חולים ובהעדר טיפול מתאים, קיים סיכון לתמותה המגיע עד כדי 100%".

"הרופא המטפל המליץ על מתן חיסון סביל נגד טטנוס בהקדם האפשרי. פצע הכוויה ממנו סובל הקטין עלול להזדהם בחיידק הטטנוס. לא קיימות חלופות טיפוליות אחרות ויש לתת את החיסון הסביל בהקדם האפשרי שכן יעילותו פוחתת ככל שחולף הזמן מאז הפציעה. מתן החיסון הסביל הינו רלבנטי עד סוף תקופת הדגירה המרבית של המחלה, כלומר עד 21 יום מהחשיפה. עוד עולה כי לא ניתן לכמת את רמת הסיכון שהקטין מצוי בה, אך הוא קיים וכן כי לא קיים סיכון משמעותי מקבלת חיסון נגד חיידק הטטנוס".

השופט, טל פפרני קבע: "אינני מתעלם מעמדתם של ההורים ומזכותם של ההורים לקבל החלטות הנוגעות לבנם הקטין, לרבות החלטות מהותיות וצודקת פרקליטת המשיבים כי אכן מדובר בזכות חוקתית הנוגעת גם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. התרשמתי כי מדובר בזוג הורים טובים ומיטיבים אשר דואגים לבנם הקטין, ופעולותיהם, כך על פי ראות עיניהם, נועדו לטובת בנם הקטין ולרווחתו".

"עם זאת, יש לזכור כי טובתו של קטין הינו השיקול הראשון במעלה, ושעה ששוכנעתי כי, במקרה שספציפי זה לנוכח פציעתו של הקטין, הרווח ממתן החיסון גדול משמעותית מהסיכונים הטמונים במתן החיסון, דומני כי לא ניתן להשלים עם עמדת ההורים ועל בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו ובשיקול הדעת המוקנה לו".

הוא הוסיף, "אינני בעל השכלה רפואית, ואולם להתרשמותי, מדובר בפציעה ממשית, ולמרות חלוף הזמן, ניתן לראות אודם וקילוף עור על כף רגלו של הקטין. לא ניתן לכנות את מצב כף רגלו של הקטין כפציעה קלה. מדובר בכוויה קשה אשר ללא ספק גרמה לקטין סבל רב. להתרשמותי, יחלוף זמן רב בטרם ניתן יהא לומר שהקטין החלים לגמרי מהפציעה".

השופט קבע כי יש לחסן את הילד עד ליום שלישי והורה למשרד הרווחה "לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך מתן החיסון, לרבות הסתייעות לשם כך בגורמי הרווחה או בגורמי משטרת ישראל, אם ההורים לא יחסנו את הילד".