אאא

מאות בחורי חסידות תולדות אהרן השתתפו במהלך השבוע בכנס 'שמועות טובות' שהוקדש כולו לנושא המלחמה בטכנולוגיה.

הכנס נערך בבית המדרש של החסידות בשכונת מאה שערים בירושלים בהשתתפות האדמו"ר, ובהשתתפות הרב יוסף בנימין וואזנר, בנו של הגאון הרב שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל.

במהלך הכנס נשא האדמו"ר דברים בשבח ההתנזרות מכלי הטכנולוגיה השונים, ועל ההישמרות מפני הכלים שנאסרו ע"י גדולי ישראל.