אאא

אבל בחסידות פינסק קרלין: בשעה האחרונה הלכה לעולמה אחותו של האדמו"ר, האישה מרת שפרינצא זינקובר ע"ה, והיא בת שבעים במותה.

המנוחה היא בתו הגדולה של האדמו"ר מפינסק קרלין זצ"ל, בעל ה'ארחות אהרן', והאחות הגדולה במשפחה.

האדמו"ר מפינסק קרלין ששהה השבת יחד עם כלל חסידיו לשבת התאחדות באתרא קדישא מירון, שמע על כך בצאת השבת, וכעת הוא עושה את דרכו חזרה לירושלים.

המנוחה הזדככה במשך שנים רבות בייסורים קשים, והיא השאירה אחריה ילדים וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

הלווייתה צפויה להתקיים בשעה 02:00 בבית ההלוויות שמגר להר המנוחות שם תיטמן.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.