אאא

במהלך כינוס שנערך בעיר נתיבות הרחיב הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר בכח הפסיקה והעידוד אותו העניק מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף לפוסקי ההלכה.

בדבריו סיפר הגר"ש עמאר סיפור מרתק שאירע לפני כשלושים, שנה כאשר שימש כאב"ד פתח תקוה. כאשר על שולחן בית הדין עלה חשש ממזרות ולאחר עמל של חודשים הוא פסק להתיר.

לדבריו, כאשר הגיע הפסק למרן הגר"ע יוסף זצ"ל, ביקש מרן להצטרף ואף התקשר לרבנים שיחזקו את הפסק להציל את האשה מחשש ממזרות.

בדבריו הוסיף הגר"ש כי מרן ,למרות שכבר אז היה מבוגר, ביקש לבוא לדיון בכדי לשכנע את כולם לחתום על הפסק אחרי שראה לנכון לאשרו.

הגר"ש ציין את האחריות הפסיקה שנטל על עצמו מרן זצל לאורך כל שנות חייו. בסיום דבריו שיבח את הדיין הגר"צ בוארון שהולך בדרך הפסיקה הזו: "אחד מגדולי עולם שהולך בדרך הזאת הוא הגאון רבי ציון בוארון".