אאא

עשרות אנשים השתתפו הערב (רביעי) בכנס לזכרו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, לרגל יום ה'יארצייט' החל היום ובמלאת שבע שנים לפטירתו.

הכנס התקיים בבית מדרשו של הגרי"ש, 'תפארת בחורים' בשכונת מאה שערים בהשתתפות בניו של הגרי"ש, המשגיח רבי דן סגל והאדמו"ר מביאלה, שאף נשא דברים בשפת לשון הקודש לעילוי נשמתו של הגרי"ש אלישיב.

מי שעוד נשא דברים הוא המשגיח רבי דן סגל, שדיבר על גדלותו והתמדתו בתורה של הגרי"ש, וכיצד עלינו ללמוד מדרכיו.