אאא

וכך כתוב במכתב של שר התורה שליט"א בכתב יד קדשו, כשהוא חותם את שמו לאות ולמופת: "נראה דאחרי עמל התורה של מאות אברכים של רינה של תורה מתוך תענית דיבור ואח"כ מתפללים על ציון יונתן בן עוזיאל, הוא סגולה להיוושע בזיווגים הגונים כמש"כ הגר"א דהתפילה מתקבלת בקברן של צדיקים".

את המכתב הנדיר כתב שר התצורה לקראת מעמד האדיר אשר ייערך אי"ה כמידי שנה בהוראתם של כלל גדולי ישראל  מרן שר התורה שליט"א, בזמן המסוגל לישועות גדולות ליל ט"ו באב בחצות הלילה, במקום המסוגל ציון התנא האלוקי רבי יונתן בן עוזיאל, בהשתתפות אלפים שיגיעו מכל רחבי הארץ, כדי ליטול חלק במעמד ששמו יצא למרחקים כמסוגל לישועה ולמציאת זיווג הגון.

המעמד המיוחד מתחיל כבר משעות אחר הצהריים כשמאות אברכי הכוללים שע"י רינה של תורה' יגיעו לעיר הקודש צפת שם יקיימו סדר לימוד תורה מיוחד  ג' שעות רצופות בתענית דיבור ללא הפסק כלל, בהיכל ישיבת צפת בראשות הרה"ג ר' דב קפלן שליט"א ובחדרים הסמוכים לבית המדרש, אשר כמידי שנה המה מלאים עד אפס מקום, לזכותם של אלפי המצפים ששלחו את שמותיהם בכדי שיוזכרו במעמד.

לאחר הסדר , לקראת שעת חצות לילה שעה המסוגלת, ייצאו האברכים לציון הקדוש בעמוקה כשאליהם יצטרפו מאות ואלפי בני ישראל אשר יגיעו במערך הסעים מיוחד ומתוגבר, עבור ההמונים המבקשים להגיע ממרחקים מכל רחבי הארץ להשתתף במעמד כביר זה, המסוגל בכח התורה ובכח התפילה לפעול ישועות בקרב הארץ, כפי שהורו חכמי תורת הרז זצוק"ל ויבדלחט"א.

בראש מעמד התפילה בנוסח מיוחד שנקבע על ידי מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, יעמוד הגאון רבי שרגא שטינמן שליט"א חתנא דבי נשיאה דמרן שה"ת ובנו של מרן רה"י זצוק"ל, והגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א שיישא דברי התעוררות על כוחו של מעמד התפילה דוקא ביום הזה ובשעה הזאת קודם המעמד. לפני התיבה יעבור ראש הכוללים המקובל הגאון הצדיק רבי מרדכי ליבר כהן שליט"א ובסיום התפילה ייערך מעמד קבלת עול מלכות שמים.

מיד לאחר מכן, כששערי שמים פתוחים בתפילתם ודמעתם של עמלי התורה וקהל עם קדוש, יוקראו שמות המבקשים והזקוקים לישועה באופן אישי על ידי גדולי התורה והמוני המתפללים בכוונת הלב. בסיום המעמד יעברו קהל האלפים להתברך על ידי גדולי התורה שליט"א להיוושע בזיווגים הגונים ולראות ישועה בזאת השנה.

שמעם של מעמדות תורה ותפילה אלו כבר יצא למרחקים והמפורסמות אינן צריכות ראיה, כאשר לרשת הכוללים 'רינה של תורה' כבר הגיעו עדויות רבות לאין מספר ע"י המונים שהשתתפו במעמדים אלו רק בשנה האחרונה וכבר זכו להקים את בתיהם בס"ד באופן מופלא. 

ברשת כוללים 'רינה של תורה' המארגנים את מעמד התפילה הנורא שוקדים בימים אלו על ההכנות האחרונות למעמד הגדול, ומבקשים להודות באופן מיוחד להר"ר יוסף שוינגר הי"ו, מנכ"ל המקומות הקדושים ועימו העומד על ימינו הרב ישראל דרעי הי"ו, אחראי מחוז צפון אשר נענו בחפץ לב לסייע בכל מה שניתן, לטובת אלפי המתפללים האמורים לפקוד את ציון התנא הקדוש, ובפרט על העזרה המרובה בתאורת מתחם הציון וכל דרכי הגישה המובילות לחלקת הציון במהלך ליל טו באב, זמן הידוע כמסוגל מאוד לישועה. ארגון הכנסת אורחים "זכותיה דרבי יונתן" נערך גם הוא לקדם את פני ההמונים בתקרובת להשיב את נפשם. 

מהוועדה המארגנת מבקשים מקהל האלפים לעקוב אחר הפרסומים אודות מערך ההסעים שיתקיים מרחבי הארץ וכן להישמע להוראות הסדרנים ואנשי הביטחון במקום, על מנת לשמור על כבוד המעמד והצלחתו בע"ה, למען הרבות ישועה בישראל ולראות בבנין בתים נאמנים לדורות ישרים מבורכים.

לפרטים אודות המעמד כנסו לכאן>