אאא

"וחותם יד כל אדם בו", נאמר ב'ונתנה תוקף' בימים הנוראים. בבית דין של מעלה מביאים את האדם והוא חותם על גזר דינו ומקבל עליו את הדין. גם לגבי גט כריתות הניתן לאישה, מצינו כי הבעל צריך לחתום בכתב ידו על הגט בכדי שיהיה כשר.

במשך כל שנות קיום העולם, החתימה היוותה הסכמה בין כל העמים והאנשים על קיום והתחייבות לדבר מסוים.

אבל מה אומרת חתימת היד על האדם, מה מסתתר מאחורי החתימות?

מחתימה לבד אפשר לדעת מהו האופי של האדם שחתם ומה הן העדפות שלו. וכן ניתן ללמוד עד כמה בחירתו לעתיד צפויה כי כך בחר עד היום ,וכך ימשיך לבחור כל עוד לא יבחר לשנות. ומה עבר עליו בעבר הרחוק.

בחתימה צפונה היכולת לדעת מה היו המסקנות שלו עקב האירועים שעברו עליו בחייו שעקב כך הוא פועל לפעמים בדרך התגוננות בשביל לא להינזק שוב, דבר מתפרש לפעמים כדרך אלימה או תוקפנית, או כחסר ביטחון ורך מידי.

במהלך התכנית אבחן אליקים בשידור חי חתימות של גולשים שנשלחו למערכת, והראה כיצד כל אות, צורה, והמקום שבו הן נכתבו - מגלות את פנימיותו של החותם.

הפרק הבא של "נסתר וגלוי", יעסוק ביכולת הזיהוי בין כתב זכרי ונשי, וכן תכונות ואפי שונות הבאות לידי ביטוי בכתב הזכרי או זה הנשי, ובהתאמת זוגיות.

רוצים ש"נסתר וגלוי" תפענח את כתב ידכם ואישיותכם? אתם מוזמנים לשלוח לנו כתבי יד לצד ציור של עץ וציור של ילד או ילדה. במייל: [email protected]

לפגישה אישית, לאבחוןטיפול עם אליקים ביננשטוק: [email protected]
053-9000102
052-6571180